Orientácia ministra vnútra odhalená!

Minister vnútra bol dlhodobým objektom dohadov, pochybností až posmeškov pre jeho nie celkom jasnú orientáciu. Šuškalo sa, hlavne v rámci strany, kadečo.
Koniec špekuláciám a konšpiráciám často z dielní temných síl by mal priniesť nákup stíhačiek Gripen pre Armádu Slovenskej Republiky.
Každý totiž vie, že skutočným mužom v pozadí MOSR je minister vnútra.
Preferovaním strojov bežných vo výzbroji NATO tak minister dal  jednoznačne  najavo svoju orientáciu na transatlantické štruktúry.
SV