Ďalšie ústavné zmeny v prospech ľudu!

Vláda Slovenskej republiky sa zjavne neuspokojila s prevratným zlepšením kvality života občanov prostredníctvom ústavnej definície manželstva. Po následnom prieskume, ktorý potvrdil predpoklad, že manželský život na Slovensku sa citeľne skvalitnil vďaka tejto zmene, prišli predstavitelia vlády s ďalším zaujímavým nápadom. V Ústave bude zakotvené, že detstvo je najšťastnejšie a najbezstarostnejšie obdobie života. Toto by malo vyriešiť veľa problémov v rodinách, s ktorými sa nateraz nevieme vysporiadať.

Na otázku SV, či si je vláda istá parlamentnou väčšinou v parlamente, odpovedal jeden z iniciátorov: „Myslím, že zákon prejde 150-imi hlasmi. Takého odľuda, čo by sa hlasoval proti, alebo by sa zdržal…takého ani vari ani nieto.“

Tak držme svorne päste v prospech našich detí, budúcnosti národa!

SV