Vlaky bez komplikácií

BRATISLAVA – Železnice zverejnili detailný plán na vydávanie bezplatných preukazov. Stačí absolvovať niekoľko jednoduchých krokov a môžete sa voziť zadarmo. Od 17. novembra sa jazda vlakom pre polovicu Slovákov stane skutočnosťou. Pozrite si, čo pre to treba spraviť.

Vlaky zadarmo budú platiť už od 17. novembra. Vláda preto plánuje rozšíriť a posilniť spoje na niektorých úsekoch. Nárok na bezplatné cestovanie vo vnútroštátnej železničnej osobnej doprave budú mať od 17. novembra deti do 15 rokov, žiaci a študenti denného štúdia do 26 rokov, ako aj osoby, ktoré dovŕšili 62 rokov a všetci poberatelia dôchodkov podľa zákona o sociálnom poistení.

Stačí, aby v lehote do 7. novembra 2014 priniesli na ministerstvo dopravy (Nám. Slobody č. 6, Bratislava) notársky overenú kópiu rodného listu (pre dieťa od 6 do 15 rokov cestovný pas alebo rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti jeho zákonného zástupcu, fotografia), potvrdenie od 2 susedov z domu alebo ulice o nekonfliktnosti povahy (notársky overené), ďalej pre študentov do 26 rokov preukaz totožnosti, fotografiu, školou potvrdenú žiadanku. Ak žiak/študent má na aktuálny rok vydaný preukaz ZSSK v papierovej podobe, postačuje jeho odovzdanie. Študentky do 18 rokov taktiež potvrdenie o uchovaní panenstva (stačí neoverené). Poberatelia dôchodku do 62 rokov preukaz totožnosti, fotografiu, potvrdenie o výplate dôchodkových dávok zo sociálnej poisťovne (nie staršie ako 30 dní), rodný list (nie starší ako poberateľ, stačí overená fotokópia). Starobný dôchodca vo veku nad 62 rokov všetky horeuvedené dokumenty.

Po ich odovzdaní v podateľni si následne prevezmú tzv. Potvrdenie o odovzdaní potrebných dokumentov (POOPD), ktoré treba zaniesť na Riaditeľstvo ŽSR, Klemensova 8 (úradné hodiny podateľne v pondelok a utorok od 8:00 do 9:30 hod.), kde dostanú legitimáciu bez pečiatky potrebnej na vystavenie legitimácie. Túto vydáva schránková firma sídliaca v hoteli pri zimnom štadióne za poplatok 15 eur. Na opečiatkovanie legitimácie tam bude prihotovený automatizovaný prístroj.

 

Toto potvrdenie platí do konca školského roka 2015.

SV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadaj správny výsledok: *