Rébus

Pozornejším občanom dozaista neušlo, že v ostatnom čase sa vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom sľubne stabilizovali.  Kto si však myslel, že za tým väzí neúnavná práca diplomacie oboch zmienených krajín,  je celkom na omyle: pes je zakopaný úplne inde.

Po rokoch viac či menej nepriateľských výmen vzájomne adresovaných vládam na opačnej strane Dunaja prišli lídri oboch vlád podľa servera Wikileaks k prekvapivému zisteniu: obe vlády sídlia v skutočnosti na tej istej strane menovanej rieky.

Tento fakt zásadne otupil nepriateľské ostrie rétoriky a už vyše dvoch rokov prispieva k umierneným tónom.

SV