Vyhlásenie SNS (Slovenskej národnej strany, pozn. SV)

Anton Hrnko: Chráňme dielo Štúrovo

 Slovenská národná strana pozitívne prijala už vo svojom vyhlásení z 1. januára 2015 skutočnosť, že vláda SR vyhlásila rok 2015 za rok Ľudovíta Štúra. Sme však presvedčení, že okrem oslavných podujatí z príležitosti dvojstého výročia narodenia tejto významnej osobnosti našich národných dejín, by sa zainteresovaní mali predovšetkým usilovať o pestovanie a zveľaďovanie jeho diela.

 Sme presvedčení, že sa to nedeje na dostatočnej úrovni. V prípade pestovania a kultivovania slovenského jazyka, ktorý Ľ. Štúr spolu so svojimi spolupracovníkmi kodifikoval roku 1843, sme dokonca svedkami ignorantského prístupu a znehodnocovania, aké neexistovali ani v časoch umelého zbližovania slovenčiny s češtinou počas existencie spoločného štátu.

 Prechyľovanie ženských mien – stáva sa pomaly normou, že hlásatelia neprechyľujú ženské priezviská, hoci pravidlá hovoria o niečom inom.

 Toľko k vyhláseniu SNS (Slovenskej národnej strany, pozn. SV)

 K vyhláseniu sa pridala aj SZ (Strana zelených, pozn. SV), ktorá má ale onakvejší cieľ, a to chrániť dielo Gabčíkovo.

 Vodné dielo Gabčíkovo je dlhodobo zanedbávané, brehy nepokosené, povaľujú sa tu prezervatívy, aj použité, plechovky, PET fľaše a na mnohých z nich sa porušuje jazykový zákon, stojí vo vyhlásení SZ.

 Je o to smutnejšie, že s takýmito iniciatívami neprichádzajú združenia tzv. Tretieho sektora, ale musí to za nich realizovať politická strana. A úplne najsmutnejšie je, že sa to deje v roku okrúhleho 22. výročia spustenia diela do prevádzky, uzatvára vyhlásenie.

SV

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zadaj správny výsledok: *